קטעי וידאו נוספים                 

 

פרס אקו"ם מפעל חיים 2017 יוענק לשלמה בר. ואלו מנימוקי השופטים:
"יותר מעשרה אלבומים מאלפים הוציאו שלמה בר והברירה הטבעית עד היום. אלבומים שהשאירו חותם עמוק על המוזיקה הישראלית".