• • • אדיר הוא • • •

חזור

 
לחן : שלמה קרליבך
 
אדיר הוא
אדיר הוא
יבנה ביתו בקרוב
יבנה ביתו בקרוב
במהרה במהרה
בימינו בקרוב
אל בנה, אל בנה
אל ביתך
בקרוב.