• • • ידיד נפש • • •

חזור

 
פיוט מתוך סידור תפילה
לחן : עממי מרוקאי
 
ידיד נפש אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
ירוץ עבדך כמו איל
ישתחוה אל מול הדרך.
כי תערב לו ידידותך
מנופת צוף וכל טעם.
 
הדור נאה זיו העולם
נפשי חולת אהבתך
אנא, אל נא רפא נא לה
בהראות לה נעם זיוך.