• • • את אדמה • • •

חזור

מלים: יחיאלי
לחן : עממי בדואי
 
את אדמה בלב מדבר
ללא צל עץ ללא מטר
אל מרחבך נדרימה
אמרנו כי נשימה
פנינו הנגבה