• • • מתוך כלים שבורים • • •
 
מתוך כלים שבורים 1985
• • • חוט שזור • • •
 
חוט שזור 1982