• • • נדודים • • •

חזור

אינסטרומנטלי

מבוסס על הסולם הפרסי "סגה"

לחן ועיבוד : שלמה בר