• • • דוד ושלמה • • •
1. הללויה
2. קול מהשמים
3. אצלנו בכפר טודרא
4. בלבך
5. שדמתי
6. אל תשליכני
7. שמור על העולם
8. שער הרחמים
9. שיר לשלום
10. אהובת הספן
11.קטע אינסטרומנטלי
12. תפילה
13. באה מאהבה
14. תפילה
15. הוא יבוא
דוד ושלמה 1994