• • • מחוץ לחומות • • •
1. מי שמע 
2. מתי תכונן עיר ציון
3. אערוך מהלל ניבי
4. החליל
5. נעימה
6. את אצבעותיך

 


מחוץ לחומות 1988